Vastuullisuus lähtee valinnoista

Tehdään yhdessä viihtyisämpi ja kestävämpi ympäristö! 

Kestävyys perustuu valmistusprosesseihin ja materiaalivalintoihin. Laadukkaat tuotteet eivät ainoastaan kestä käytössä pitkään, vaan ne ovat myös kierrätettävissä tai uudelleen kunnostettavissa. Näin arvokkaat materiaalit pysyvät kierrossa.

Haluamme varmistaa, että sosiaalinen ja ekologinen sitoutuminen toteutuu meidän omissa ja tavarantoimittajien prosesseissa. Sosiaalinen sitoutuminen pitää sisällään yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon. Ekologinen sitoutuminen näkyy esimerkiksi käytetyissä puulajeissa tai alihankkijoiden verkoston paikallisuudessa, vähentäen kuljetuksen päästöjä. Se tarkoittaa myös uusiutuvaa energiaa, kuten tuuli- ja aurinkoenergiaa hyödyntävää tuotantoa. Ympäristöystävällisyydestä ovat takeena sertifikaatit. Alta voit lukea tarkemmin toimittajiemme toimintatavoista.

Laadukkaat tuotteet eivät ainoastaan kestä käytössä pitkään, vaan ne ovat myös kierrätettävissä tai uudelleen kunnostettavissa.

Nusser Standmöbel

Nusser sosiaalinen vastuu
Nusser ymmärtää vastuunsa ihmisiä ja ympäristöä kohtaan

Nusser Standmöbel ymmärtää vastuunsa ihmisiä ja ympäristöä kohtaan. Nusser pyrkii toiminnallaan edistämään yhdenvertaisuutta ja esimerkiksi tukee vammaisia integroidun työpaikan kautta ja työllistää pakolaisia integraation tehostamiseksi. Kaikki Nusserin tuotteet valmistetaan omissa tuotantolaitoksissa, omien työntekijöiden toimesta. Tällä tavoin voidaan luotettavasti varmistaa korkea laatu ja joustavuus.

Sosiaalisen vastuun lisäksi Nusserin tuotannossa huomioidaan ekologinen kestävyys. Puuta jalostetaan vain kestävästi hoidetuilta alueilta ja tuotantotilat ovat optimoitu mahdollisimman matalaenergisiksi. Nusserin omistajat ovat investoineet katolla oleviin aurinkosähköjärjestelmiin vuodesta 2005 lähtien. Vuodesta 2010 on onnistuttu tuottamaan enemmän energiaa kuin mitä järjestelmien ja koneiden käyttö edellyttäisi.

City Design

Aurinkopaneelit
City Design katolla on aurinkopaneelit tuottamassa puhdasta energiaa!

City Design on sitoutunut vastuullisuuteen tuotantoprosessissaan.  He käyttävät 100 % kestävää sertifioitua energiaa ja heidän laitoksensa katolla on aurinkopaneelit tuottamassa puhdasta energiaa tehtaan käyttöön. Materiaaleissa huomioidaan turvallisuus, laatu, alkuperä ja kestävyys. Materiaaleiksi valitaan vain kierrätettäviä vaihtoehtoja. Kestävyys huomioidaan myös suunnittelussa, jolla pyritään minimoimaan energiankulutusta ja tehostamaan materiaalien käyttöä.

Falco

Falcon tehdas
Falco on investoinut 1787 kappaleeseen aurinkopaneeleita.

Falco on meidän pyörätelineiden ja kaupunkikalusteiden toimittaja ja toimii alalla kiertotalouden eturintamassa. Falco on investoinut katoille asennettuihin aurinkopaneeleihin (1787 kpl). Tämä varmistaa, että se on täysin energiaomavarainen yritys. Lisäksi tuotantolaitoksen yhteyteen asennettu tuulimylly tarjoaa entistäkin enemmän uusiutuvaa energiaa.

Falco on yksi ensimmäisistä yrityksistä Alankomaissa, joka on saanut FSC-sertifikaatin. Tämä tarkoittaa, että kaikki puutavara on akkreditoitu Forest Stewardship Council® -yhtiön FSC-laatumerkkiin. Falco BV on sertifioitu rekisteröintinumerolla: CU-COC-008530.

Falcon toiminta on tukenut kiertotaloutta jo monta vuotta yksinkertaisesti valmistamalla tuotteita ympäristöystävällisillä tavoilla. Ne kestävät vuosikymmeniä ja tuotteen käyttöiän lopussa ne voidaan 100 % kierrättää ja valmistaa täysin uudeksi tuotteeksi. Kuumasinkitys ja jauhemaalaus pidentää merkittävästi tuotteen käyttöikää ja auttaa säilyttämään arvonsa. Vuonna 2018 Falco otti käyttöön oman jauhemaalauslaitoksen, joka parantaa tuotteiden jäljitettävyyttä, laatua ja lyhentää toimitusaikoja. Falcon työntekijät työskentelevät modernissa ja turvallisessa hitsaushöyryt poistavassa tuotantolaitoksessa.

Tavoitteenamme on luoda yhdessä viihtyisämpi ja kestävämpi ympäristö mikä alkaa valinnoistamme materiaaleissa sekä valmistusprosesseissa. Tarjoamme tuotteita, jotka eivät ainoastaan kestä pitkään, vaan myös tukevat kiertotaloutta ja ovat ympäristöystävällisiä.