Puomit

Rakennettu ympäristö tarvitsee pelisääntöjä. Ajoestepuomit auttavat kohti turvallisempaa ja toimivampaa ympäristöä. Ajopuomit rauhoittavat piha-alueita tarpeettomalta ajoneuvoliikenteeltä. Pelastustiet varustetaan ohjeiden mukaisilla avausmekanismeilla.
Meillä on asiantuntemusta miten asennetaan toimivat ratkaisut.