Lappeenranta, Paasikivenpuisto ja Vapaudenaukio

Lappeenrannan maakuntakirjaston ja monitoimitalo Monarin edustalla levittäytyy Vapaudenaukio, joka yhdistyy saumattomasti Lappeenkadulta Kirkkokadulle ulottuvaan Paasikivenpuistoon.

Vapaudenaukio sekä Paasikivenpuisto Lappeenkadun ja Raatimiehenkadun väliseltä osuudelta on uudistettu, koska niiden alle toteutettiin lokakuussa 2014 avattu, maanalainen pysäköintilaitos P-Pormestari. Alapuolisesta paikoituskerroksesta pääsee kätevästi keskelle puistoa porrasnousujen kautta.

Paasikivenpuiston halkaisee kevyenliikenteen reitti, joka kuuluu pääpyöräilyreitistöön. Puistoalue on kokonaislaajuudeltaan noin 9600 neliötä, josta noin 8200 neliötä on kansirakentamista.

Runkolukituksella varustetut FALCO A-11 polkupyörätelineet on sijoitettu pysäköintilaitoksen, monitoimitalon ja kirjaston sisäänkäyntien läheisyyteen.

Posted in Projektit.